Saját bloglista

Emlékkönyvbe idézetek (1)

Emlékkönyvbe idézetek"Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell,
S akit szeretünk,
azt nem feledjük el."

/William Shakespeare/

"Mindennap megszűnik valami,
amiért az ember szomorodik,
de mindennap születik valami,
amiért érdemes élni és küzdeni."

/Herakleitos/

"Fény vagy Te is,lobogj hát!
Melegíts és égess!
Hinned kell,hogy a világ
Teveled is ékes."

/Tóth Árpád/

"Tavasszal menj ki a szabadba,
Hol friss patak suttog szaladva,
Kergetve az est szellőjét,
Mely virágok illatával,
És a csalogányok dalával
Fut a mezőben szerteszét,
Míg mosolyogva néz le rája
A csillagok, s hold sugára.
S ha patakzajjal s madarak dalával
Virágillattal, csillag- s holdsugárral
Ifjúi lelked leányka megtelik,
Eredj haza, s aludjál reggelig.
És amit ekkor álmodol jót,szépet,
Adja meg mindazt a jövendő Néked!"

/Petőfi Sándor/

"Az életcél a boldogság,de elébb
Fáradni kell,hogy ezt a célt elérd,
Úgy ingyen ahhoz senki nem jut el,
Ahhoz nagyon sok mindenféle kell.
A becsülettől soha el ne térj
Sem indulatból,sem pedig díjért!
Szeresd híven felebarátidat
Ne vond föl közted, s más közt a hidat!
A hon nevét, a drága szent hazát
szívednek legtisztább helyére zárd!"

/Petőfi Sándor/


"Hivatásod legyen
élni másokért,
S a mások boldogságában
keresni a magadét."

/Pestalozzi

"Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába
egész világ nem a mi birtokunk.
Amennyit a szív felfoghat magában,
Sajátunknak csak annyit mondhatunk.
Múlt és jövő nagy tenger egy kebelnek,
Megférhetetlen oly kicsiny tanyán;
Hullámin holt fény s ködvárak lebegnek,
Zajától felréműl a szívmagány.
Ha van mihez bízhatnod a jelenben,
Ha van mit érezz, gondolj és szeress,
Maradj az élvvel kínáló közelben,
S tán szebb, de csalfább távolt ne keress."/Vörösmarty Mihály/


"Gyönyörű, ha valaki
Maga előtt célt lát,
S azt meg is valósítja
Tűzön-vízen át."

/Ibsen/

"Én mondom, még nem nagy az ember.
De képzeli, hát szertelen.
Kísérje két szülője szemmel:
a szellem és a szerelem!"

/József Attila/

"Előtted a küzdés, előtted a pálya,
Az erőtlen csügged, az erős megállja.
És tudod: az erő micsoda?-Akarat,
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat."

/Arany János/

"Az életnek tengerében
Két örvény van: szív és ész,
A kettőnek egyikében
A jobb ember könnyen vész.
Az ész ezer bajt okozó,
Ezt el lehet kerülni,
A szív, minthogy ragadozó
Könnyű benn elmerülni..."

/Kisfaludy Sándor/

"Állj odébb, ha hozzád érnek,
húnyj szemet, ha jó barát csal,
látva mily mértékre mérnek,
mit akarsz még jó tanáccsal?
Ki-ki osztozzék a jusson,
lármázzék ha nyelve csiklan.
Hogy a lelked révbe jusson,
légy közömbös holtodiglan.

Légy közömbös holtodiglan,
bármi csábít,hajt előre,
nincs hullám,mely el nem illan;
bízni balga,félni dőre.
Vésd eszedbe minden módon,
mi rossz és jó, meg ne tévedj.
Minden új és minden ódon.
Évre év jön,évre év megy."

/Mihai Eminescu/

"Ha a felejtés és örök remény
Nem volna a végzetnek frígyese,
Hogy míg amaz hegeszti a sebet,
Ez szőnyeget von a mélység fölé,
S biztatva mondja: száz merész beléhullt,
Te léssz a boldog, aki átugorja."

/Madách Imre/

"...Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak akik mertek
S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százszor bátrak és viharvertek."

/Ady Endre/

"igenis:kell a bátor lobbanás
S nem élet, hogyha nem kiáltjuk,
Hogy minden vannál mindig jobb a más.
Gyújtsuk ki jól a szíveinket:
Csak azért se győzhet a Mindegy."

/Ady Endre/

"Nemes önbizalom, de ne az önhittség
Rúgói lelkedet nagy czélra feszítsék:
Legnagyobb czél pedig itt e földi létben
Ember lenni mindég, minden körülményben."

/Arany János/


Megjegyzés küldése